Jakie są różnice między psychologiem a psychiatrą?

Jakie są różnice między psychologiem a psychiatrą?

Z tego czynnika pomyślałem, że należy napomknąć o różnicy pomiędzy usługami psychologicznymi i lekarskimi. Otóż często zdarza się, że klient, przyjeżdżając do psychologa, oczekuje pomocy lekarskiej lub odwrotnie – pyta lekarza o sprawy leżące w obszarze kompetencji psychologa. Czasami pacjent oczekuje, że psycholog zaleci konkretny medykament oraz wypisze receptę.Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, nawet w dzisiejszych latach zdarza się, że psycholog bywa mylony z psychiatrą lub psychiatra jest brany za psychologa. Toteż w tym miejscu postaram się w przystępny i przystępny sposób wyjaśnić różnice występujące pomiędzy zawodem psychologa oraz psychiatry. Poznań psycholog jest fachowcem po pięcioletnich, magisterskich studiach humanistycznych. Ponadto zazwyczaj opiera się sformułowanym wykształceniem podyplomowym. Może mieć odbytą specjalizację zawodową z psychologii klinicznej oraz potem jest jednostką wyjątkowo właściwą do pracy w poradnictwie oraz wykonywania psychoterapii. Czasami podejmuje nowe stopnie naukowe, takie jak doktor lub doktor habilitowany. Psycholog nie posiada jednakże wykształcenia medycznego,nie jest lekarzem, nie może zatem konsultować zakłóceń zdrowia somatycznego oraz nie może wystawiać recept na lekarstwa oraz dawać zwolnień medycznych. Korzysta za to specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi, jakimi są wszelkie testy oraz druki psychologiczne. Techniki te można wykorzystywać wyłącznie dobrze wyszkolonym psychologom.Psychiatra jest lekarzem medycyny, który po sześcioletnich studiach medycznych ponadto otrzymał specjalizację zawodową z zakresu psychiatrii. Może, jak każdy kolejny specjalista medycyny, podawać oraz dawać preparaty oraz wystawiać recepty oraz wystawiać zwolnienia lekarskie. Posiada wiedzą ogólnolekarską. Nie może stosować form badania psychologicznego, albowiem nie jest psychologiem.Podobnie, jak przedstawiciele pozostałych dziedzin naukowych ponadto lekarz wszelki następny tytuł lub tytuł naukowy potrzebuje nabywać w linii odrębnego procesu edukacyjnego.