Upadłość konsumencka

 upadłość konsumencka

Jesteśmy tutaj po to, by pomóc ci zacząć nowy start bez nieustannego strachu o towarzyszące nam zadłużenia. Nam możesz zaufać. Jesteśmy doświadczeni. Krok po kroku doradzimy ci, jak ogłosić upadłość. Nawet, jeśli idzie o upadłość konsumencką. Na czym to polega? Procedura oddłużenia osoby fizycznej pojawiła się w polskim prawie w roku dwa tysiące dziewiątym. Ustawa okazała się bublem prawnym, ponieważ stawiała nierealne oczekiwania w postaci chociażby braku winy w powstaniu zadłużenia. Poza tym, jeżeli dłużnik nie miał majątku, jaki mógłby wejść do masy upadłościowej, wniosek był oddalany. Przez pięć lat obowiązywania ustawy upadłość udało się ogłosić tylko kilkudziesięciu osobom. W tym roku w życie weszły nowe zapisy związane z tą akurat niefortunną ustawą. Ze smutkiem należy jednakże skonstatować, że ma ona ciągle ślady działania lobby wierzycieli. Widać to przez to, że z ustawy nadal nie zniknął zapis o tym, że dłużnik, jaki wszedł w długi z powodu własnego rażącego niedbalstwa, nie może niestety skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak więc sobie z tym radzić? O wiele skuteczniejszym rozwiązaniem okazuje się odniesienie się do ogłoszenia bankructwa osobistego na podstawie regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej i tych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Znaczy to bowiem natychmiastowe umorzenie postępowania komorniczego i również uniemożliwia to wierzycielom z Polski dochodzenie własnych zobowiązań. Nie można jednakże ogłaszać upadłości w wypadku długów płynących z alimentów, grzywien lub pożyczek studenckich. By dowiedzieć się o tym dużo, odwiedź naszą stronę internetową.