Test PAPP-A

Test PAPP-A

Każda kobieta ciężarna powinna przemyśleć przeprowadzenie badań prenatalnych. Dzięki tym badaniom będziesz miała pewność, że urodzisz zdrowe dziecko. Badania prenatalne zostały podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Przy użyciu badań prenatalnych ujawnia się znaczną część wad wrodzonych jak również pozwalają one określić optymalny tryb ich kurowania po porodzie, a także w czasie ciąży. Do pierwszej kategorii badań należą badania inwazyjne, które wymagają pobrania np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, druga kategoria to badania oparte na zdjęciach ultrasonograficznych lub krwi badanej. Bardzo popularnym badaniem nieinwazyjnym jest test PAPP-A. Badanie to zaleca się wykonywać w pierwszym trymestrze ciąży między 10 a 14 tygodniem ciąży. Zasadniczym zamierzeniem tego testu jest rozpoznanie przypuszczalnych niepoprawności w trakcie rozwoju płodu, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to realizuje się na materiale pobranym od matki. W laboratorium wykonuje się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Efektywność tego badania wynosi ok. 90 procent. Następnym reprezentantem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. Ten test najczęściej wskazany jest pacjentkom w trakcie trwania I trymestru ciąży i wyznaczany jest z surowicy krwi. Badanie to przeprowadza się z takich czynności jak: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), przeprowadzenie drobiazgowej rozmowy z ginekologiem, gruntowna analiza otrzymanych w wyniku testu wyników, a także omówienie wszystkich atrybutów badania podczas rozmowy badaną. Zachęcamy wszystkie ciężarne pacjentki do przeprowadzenia ww. badań.

Badania prenatalne

Badania prenatalne

Jeżeli jesteś przyszłą mamą i pragnęłabyś upewnić się czy z Twoim maluszkiem jest wszystko dobrze, możesz przeprowadzić badania prenatalne, które powinny rozwiać większość powstałych wątpliwości.Zadaniem testów prenatalnych jest odkrycie uszkodzeń zarodka w początkowym okresie ciąży. Badania prenatalne możemy podzielić na dwie grupy: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do testów nieinwazyjnych możemy zaliczyć: ultrasonografia w ciąży, badanie przepływu, test podwójny i test potrójny. Do grupy badań ingerujących w ciało mamy można zaliczyć takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w trakcie ciąży to badanie, które ma na celu ocena prawidłowości rozwoju dziecka w następujących okresach ciąży. Polega ono na wykonaniu za pomocą fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku rozwijającemu się w brzuchu mamy. Za pomocą badania usg możemy wyznaczyć płeć i aktualną wagę dziecka, stopień rozwoju ciąży, możemy także ocenić czy rozwój dziecka przebiega w sposób prawidłowy czy zachodzą jakiekolwiek komplikacje.Po raz pierwszy badanie USG wykonuje się w w czasie pierwszego trymestru ciąży i jego zadaniem jest diagnoza anatomii zarodka (wiek ciążowy, ocenę czynności serca zarodka i inne). Następne badania wykonuje się w II i III trymestrze ciąży, i pozwalają one w sposób szczegółowy stwierdzić budowę anatomiczną dziecka. Przeważnie nie trzeba wykonywać więcej niż kilka podanych wyżej badań usg podczas trwania całej ciąży, natomiast w sytuacji istnienia nieprawidłowości realizuje się uzupełniające badania specjalistyczne. Zaleca się żeby badania te były wykonane w trzech okresach, a mianowicie pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po wykonanym badaniu badana odbiera zdjęcie oraz opis usg. Na dzień dzisiejszy są łatwo dostępne i w zależności od rodzaju, ich opłata może wynosić od 100 do 200 zł.

Badanie ciążowe

Badanie ciążowe

Jeżeli wykonałaś test ciążowy z efektem pozytywnym to najprawdopodobniej jesteś w stanie błogosławionym. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Testy wykonane na krwi badanej dają pewny rezultat badania już w 7 dni po zapłodnieniu. Ich koszt waha się pomiędzy 20-30 zł, a wyniki zdołasz dostać już po kilku godzinach od pobrania krwi. Odpowiednim momentem na przeprowadzenie badania lekarskiego to czas pomiędzy 4, a 6 tygodniem ciąży. W tym terminie badanie ultrasonograficzne poświadczy istnienie ciąży, wcześniej może niestety nic nie wykryć. Wszystkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Książeczka ciążowa to jeden z głównych druków u kobiet w stanie błogosławionym. Przekazywana jest ona matce natychmiast przy pierwszym badaniu u lekarza prowadzącego. W książeczce dopisuje się wszelkie dane odnośnie przebiegu ciąży, ale także definiowany jest przypuszczalny termin porodu, dane ciężarnej, dane o wcześniejszych ciążach itd. Zastanawiałaś się jak wygląda poród? Poród podzielony jest na 4 okresy. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.W trakcie pierwszego etapu będą doskwierać Ci boleściwe skurcze, za pomocą których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha będzie podłączone KTG, które obrazuje siłę skurczy oraz sprawdza się stan dziecka. Następny okres startuje w momencie, gdy nastąpiło kompletne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało wielkość 10 centymetrów. Zaraz po narodzeniu dziecka przytulisz go do piersi. Jest to najwspanialsza chwila. Później zostanie ono zabrane przez lekarza celem zbadania, wyznaczenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. Trzeci okres porodu to urodzenie łożyska, a następnie zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przekazywana jest na salę poporodową w celu obserwacji możliwych komplikacji. Ten etap zamyka poród.