SKYEYE

SKYEYE

Jednostka Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Dane przestrzenne, które są bazą do stworzenia wskazanych produktów uzyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyekwipowanego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Bez zarzutu sprawdzają się jako narzędzie do kontrolowania zmian w środowisku, są znakomitym instrumentem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami uzyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia stosowane do tworzenia fotomap realizowane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, dzięki czemu nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze zauważalne. Duże znacznie ma również fakt, że wydatek przeprowadzenia nalotu przy użyciu drona nie jest wysoki, a jedynym ograniczeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób precyzyjny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są w szczególności przy planowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy planowaniu struktur hydrotechnicznych.

Firma oferuje również usługi kartograficzne, tworzy mapy, plany, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Spopielenie zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Aktualnie do kremacji stosuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest ogromnie popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Przypuszczalnie wypływa to z faktu, że spalanie zwłok nie jest wprawdzie zakazane przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą opcję spalenia zwłok zmarłych. Prawo polskie nie honoruje przechowywania urny z prochami w miejscu odmiennym niż cmentarz, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy lub też standardowym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu również na żądanie najbliższych zmarłego organizuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to dodatkowo asysta przy załatwianiu tradycyjnej uroczystości żałobnej, usługi transportowe dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach adekwatnie z nakazami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien dostarcza również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednokrotnym lub regularnym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.